Ιατρείο, Τσιμισκή 38, Θεσσαλονίκη:
2310 225 929
Ιατρείο, Κλινική Γένεσις:
2310 984 575

Πρότυπο κέντρο διερεύνησης και θεραπείας υπογονιμότητας

επιτροπή εξωσωματικής ΕΟΠΠΥ

text

Διαδικασίες έγκρισης Επιτροπής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και Πρόκλησης Ωοθυλακιορρηξίας

Στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.) – Εξωσωματική γονιμοποίηση μπορούν να προσφύγουν προκειμένου να αποκτήσουν παιδί, έγγαμες και άγαμες ενήλικες γυναίκες έως 50 ετών.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις κάθε γυναίκα δικαιούται να υποβληθεί στη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέχρι τέσσερις φορές συνολικά και ανά τετράμηνο τουλάχιστον.

Η κάθε κρίση της επιτροπής, θα αφορά δύο προσπάθειες οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 4 μήνες, ούτε περισσότερο από έτος. Έχει δηλαδή, ισχύ ένα έτος από την ημερομηνία έγκρισης της Επιτροπής.

Ως ημερομηνία έναρξης της προσπάθειας υπολογίζεται η ημερομηνία της ωοληψίας. Η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται μία φορά ανά προσπάθεια.

Οι ασφαλισμένες οφείλουν να έχουν πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά καθώς και συμπληρωμένο το αντίστοιχο ειδικό έντυπο παραπομπής. Στην Επιτροπή δέχονται μόνον τα πρωτότυπα  δικαιολογητικά τα οποία παραμένουν στον φάκελο του ασφαλισμένου και δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της επιτροπής η ασφαλισμένη μπορεί να ζητήσει νέο ραντεβού μετά από 6 μήνες.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης πρέπει να είναι τα πρωτότυπα και είναι τα ακόλουθα:

 • Παραπεμπτικό από τον Γυναικολόγο (προς την Επιτροπή)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο με φωτογραφία ή δίπλωμα οδήγησης με φωτογραφία
 • Ασφαλιστική Ικανότητα (μέσω ΑΤΛΑΣ)
 • ΑΜΚΑ
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από Στοιχεία μητρώου μέσω ΤΑΧΙS NET, ή βεβαίωση Δήμου)
 • Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης επικυρωμένη για το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου ή Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση άγαμου ζεύγους
 • Εξετάσεις και για τους δύο, για τον έλεγχο για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1, HIV-2), Ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη (VDR, ή RPR) τελευταίου εξαμήνου.
 • Για τη γυναίκα, έλεγχος οιστρογόνων, γοναδοτροπινών, προλακτίνης και θυρεοειδικών ορμονών τελευταίου τριμήνου.
 • Δύο σπερμοδιαγράμματα με ελάχιστο μεσοδιάστημα 75 ημερών το ένα από το άλλο, ενώ το παλαιότερο εξ αυτών θα πρέπει να μην απέχει περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία εξέτασης του περιστατικού από την Επιτροπή. Σε περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση ουρολόγου για τα πιθανά αίτια της νόσου, η θεραπευτική προσπάθεια που έγινε και αν αυτή είχε αποτέλεσμα.
 • Υστεροσαλπιγγογραφία η οποία πρέπει να έχει γίνει μέσα στην τελευταία 5ετία ή εναλλακτικά, έκθεση λαπαροσκόπησης. Εάν υπάρχει πλήρης απόφραξη σαλπίγγων, απαιτείται ένα σπερμοδιάγραμμα για τον έλεγχο του ανδρικού παράγοντα, ενώ σε περίπτωση αποδεδειγμένης άμφω χειρουργικής εξαίρεσης των σαλπίγγων, δεν απαιτείται υστεροσαλπιγγογραφία.
 • Υπερηχογράφημα τελευταίου εξαμήνου με έκθεση υπογεγραμμένη από γυναικολόγο ή ακτινολόγο

Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις στις έξεις περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση ανωμαλιών ή ευρημάτων από την ενδομητρική κοιλότητα απαιτείται υστεροσκόπηση ή θεραπεία και επανεξέταση του θέματος
 • Σε ενδομητριωσικές κύστες μεγαλύτερες των 3 εκ., οπότε απαιτείται θεραπευτική αντιμετώπιση και επανεξέταση του θέματος μετά από 6 μήνες.

Σε περίπτωση που το ζευγάρι προσέρχεται 2η φορά στην Επιτροπή για να διεκδικήσουν τις υπόλοιπες προσπάθειες εξωσωματικής που δικαιούνται, στα απαραίτητα δικαιολογητικά θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένη και η “Έκθεση Προηγουμένων Προσπαθειών”

Σε περίπτωση προηγουμένων αποτυχημένων σπερματεγχύσεων πρέπει να προσκομίζεται η δοκιμασία ενεργοποίησης σπέρματος, συνοδευόμενη με γνωμάτευση εκτελούντος ιατρού.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας/ Σπερματέγχυση

Το ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και για τη σπερματέγχυση είναι τα 45 έτη

 • Ένα Σπερμοδιάγραμμα
 • Υστεροσαλπιγγογραφία τελευταίας διετίας με γνωμάτευση όπου θα φαίνεται ότι δεν υπάρχει σαλπιγγικός παράγων.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κάθε γυναίκα δικαιούται να υποβληθεί σε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας μέχρι τέσσερις φορές συνολικά.

Τα ειδικά έντυπα παραπομπής είναι διαθέσιμα στους ιατρούς μέσω του e-diagnosis καθώς και μέσω του ιστοτόπου του ΕΟΠΥΥ.

Επιτροπή Θεσσαλονίκης: Εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310 594832

Σεπτέμβριος 2020

Πρώτο ραντεβού μαζί μας

Ενημερωθείτε για το τι πρέπει να έχετε στο πρώτο ραντεβού και επιλέξτε πιθανή ημερομηνία

Εξωσωματική γονιμοποίηση Ζερβακάκου Γλυκερία  κατασκευή ιστοσελίδων θεσσαλονίκη