Ιατρείο, Τσιμισκή 38, Θεσσαλονίκη:
2310 225 929
Ιατρείο, Κλινική Γένεσις:
2310 984 575

Πρότυπο κέντρο διερεύνησης και θεραπείας υπογονιμότητας

BLOG

Παράγοντες επιτυχίας στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Το πρώτο παιδί από Εξωσωματική Γονιμοποίηση γεννήθηκε το 1978 στη Μεγάλη Βρετανία. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι, τα τελευταία 40 χρόνια με αυτή τη μέθοδο, έχουν γεννηθεί περισσότερα από 8 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, τότε καταλαβαίνουμε πως η επιστήμη μας έκανε ένα πολύτιμο δώρο.

Η θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι αφενός μία διαδικασία διαγνωστική, γιατί μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση προβλημάτων γονιμότητας τα οποία δεν θα ήταν δυνατόν να εντοπιστούν με καμία άλλη μέθοδο, όπως προβλήματα στη γονιμοποίηση ή στην ανάπτυξη των εμβρύων και συγχρόνως είναι και θεραπευτική γιατί έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη της εγκυμοσύνης.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της θεραπείας, μπορούν να συνοψιστούν:

Η ποιότητα των ωαρίων και των σπερματοζωάριων, διότι καθορίζουν την ποιότητα και το δυναμικό των εμβρύων.

Η ποιότητα τους επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του κάθε ζευγαριού, όπως είναι η ηλικία και τα αποθέματα ωαρίων της γυναίκας, η ποιότητα του σπέρματος, η αιτία της υπογονιμότητας. Επίσης επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τις επιλογές που εμείς οι ίδιοι κάνουμε στη ζωή μας (όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία κ.λ.π)

Καλής ποιότητας ωάρια εννοούμε τα ωάρια, τα οποία είναι ικανά να γονιμοποιηθούν και να δημιουργήσουν έμβρυα με καλό δυναμικό εμφύτευσης.

Η επίδραση που έχει η ηλικία στη γονιμότητα της γυναίκας, είναι ένα θέμα που παραμένει σημαντικό και επίκαιρο, γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες σήμερα, αποφασίζουν να αναβάλουν την απόκτηση ενός παιδιού για λόγους είτε κοινωνικούς είτε οικονομικούς.

Η γονιμότητα στις γυναίκες αρχίζει να μειώνεται από την ηλικία των 30 ετών και η μείωση επιταχύνεται μετά τα 35. Αυτό συμβαίνει γιατί με την ηλικία, μειώνονται τα αποθέματα των ωαρίων στις γυναίκες.

Αν και η σχέση μεταξύ του αριθμού των ωαρίων που υπάρχουν στις ωοθήκες και της ποιότητας τους δεν είναι πάντα ξεκάθαρη, γενικά πιστεύεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία της γυναίκας και όσο μειώνεται ο αριθμός των ωαρίων της, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες τα ωάρια που απομένουν να έχουν γενετικές ανωμαλίες, οι οποίες αναπόφευκτα μεταδίδονται στα έμβρυα.

Υπάρχει επίσης μια πλειάδα άλλων στοιχείων όπως είναι στο κυτταρόπλασμα των ωαρίων τα μιτοχόνδρια που είναι απαραίτητα για τη σωστή εξέλιξη και ανάπτυξη των εμβρύων. Συνεπώς, η μη σωστή λειτουργία τους, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική εξέλιξη των γονιμοποιημένων ωαρίων

Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η γονιμότητα της γυναίκας μειώνεται με την ηλικία.

Καλή ποιότητα σπέρματος εννοούμε τη γενετική κατάσταση των σπερματοζωάριων. Οι φυσιολογικές παράμετροι του σπέρματος δεν αντιστοιχούν πάντα στη γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωάριων και στην επίτευξη εγκυμοσύνης. Προβλήματα είτε χρωμοσωμικών ανωμαλιών είτε υψηλών ποσοστών κατάτμησης του DNA των σπερματοζωάριων, έχουν σαν αποτέλεσμα τη μη βιωσιμότητα των εμβρύων.

Συνεπώς, καλής ποιότητας έμβρυα εννοούμε τα υγιή έμβρυα που έχουν σχηματιστεί από υγιή ωάρια και υγιή σπερματοζωάρια, που έχουν καλό δυναμικό εμφύτευσης και μπορούν να συνεχίσουν την ανάπτυξη τους και να δώσουν ένα υγιές παιδάκι.

Έμβρυα με ανωμαλίες έχουν σαν αποτέλεσμα να σταματούν την ανάπτυξη τους πριν ή λίγο μετά την εμφύτευση.

Η δεκτικότητα της μήτρας είναι η περιορισμένη χρονική περίοδος κατά την οποία το ενδομήτριο επιτρέπει την εμφύτευση των εμβρύων. Η δράση των ορμονών στα κύτταρα του ενδομητρίου, μαζί με ορισμένους παράγοντες και τη συμμετοχή εκατοντάδων γονιδίων, δημιουργούν το “παράθυρο εμφύτευσης” δηλαδή τη χρονική περίοδο κατά την οποία το ενδομήτριο αποκτά τη καλύτερη δεκτικότητα για την εμφύτευση των εμβρύων. Κρατάει περίπου 4 με 5 ημέρες και κατόπιν το ενδομήτριο σταματά να είναι δεκτικό για τα έμβρυα.

Το ορμονικό περιβάλλον που δημιουργούμε στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής διέγερσης των ωοθηκών – απαραίτητη για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας – είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει όχι μόνο την ανάπτυξη, αλλά και την ποιότητα των ωαρίων και εμβρύων, όπως επίσης και το περιβάλλον της μήτρας. Η ποιότητα του mRNA και η αποθήκευση πρωτεϊνών που συντελείται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της ωρίμανσης των ωαρίων πριν από τη λήψη τους, καθορίζει το δυναμικό των εμβρύων στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης τους.

Η μεταφορά των εμβρύων στη μήτρα είναι η τελευταία διαδικασία στη θεραπεία. Η σωστή εκτίμηση της μήτρας και της γωνίας που σχηματίζει με τον τράχηλο, η τοποθέτηση των εμβρύων στη σωστή θέση με προσεκτικούς χειρισμούς και χωρίς τραυματισμό, για να αποφευχθούν οι συσπάσεις στην επιφάνεια μεταξύ ενδομητρίου και μυομητρίου, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποβολή των εμβρύων, είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της θεραπείας.

Το Εμβρυολογικό Εργαστήριο με τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό έχει βασικό ρόλο για την επιτυχία της καλύτερης δυνατής γονιμοποίησης των γαμετών και της ποιότητας των εμβρύων κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης, καλλιέργειας και ανάπτυξης τους. Η εμπειρία, η εκπαίδευση και η επιδεξιότητα της ομάδας, μαζί με την αγάπη τους για τη δουλειά τους είναι σημαντικός παράγοντας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση στο δυναμικό γονιμότητας της κάθε γυναίκας. Στόχος μας είναι, μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης να επιτύχουμε με τον κατάλληλο τρόπο θεραπείας να συλλέξουμε τη καλύτερη δυνατή ποιότητα, αλλά και έναν ικανοποιητικό αριθμό ωαρίων και εμβρύων και να δημιουργήσουμε για’ αυτά το κατάλληλο περιβάλλον στη μήτρα, για να επιτύχουμε την εμφύτευση.
Η θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι μία μέθοδος ασφαλής και αποτελεσματική. Ωστόσο, απαιτεί τη λεπτομερή ιατρική εκτίμηση όλων των παραμέτρων που ορίζουν τα χαρακτηριστικά της υπογονιμότητας για την επιτυχή αντιμετώπιση τους. Συγχρόνως, απαιτεί και τη σωστή επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ζευγαριού που είναι καθοριστικής σημασίας στην επιτυχία της θεραπείας και στην απόκτηση ενός υγιούς παιδιού.

Τύπος – Άρθρα

articel

Μεγαλυτερη ηλικια

Τι ειναι η Εξωσωματικη Γονιμοποιηση

Περιοδικό υγεία

Περιοδικό Γυναίκα

Close up

Τύπος

Πρώτο ραντεβού μαζί μας

Ενημερωθείτε για το τι πρέπει να έχετε στο πρώτο ραντεβού και επιλέξτε πιθανή ημερομηνία

Εξωσωματική γονιμοποίηση Ζερβακάκου Γλυκερία  κατασκευή ιστοσελίδων θεσσαλονίκη